paardentaal= lichaamstaal

NATUURLIJK KUDDEGEDRAG

In onze lessen zijn een aantal specifieke elementen die wij belangrijk vinden. Natuurlijk gebruiken wij ook de bekende termen zoals buiging, stelling, nageven enzovoort. Daarnaast verklaren wij, binnen onze methode het natuurlijke gedrag, zoals paarden communiceren in de kudde. Deze taal vormt de basis voor een duidelijke communicatie. Deze pagina is vooral bedoeld ter introductie. Want communiceren leer je niet vanaf een site of uit een boekje. Goed communiceren met je paard ontwikkel je vooral in de praktijk door samen met je paard te ervaren. Het is net een puzzel met allerlei stukjes. Elk onderdeel is van belang en draagt bij aan een goede communicatie en relatie met je paard. Hieronder lichten wij de belangrijkste aspecten toe.

 • Rekening houden met de persoonlijke ruimte van je paard

  Hoe voel jij je als je in een lift staat en er komt iemand face to face voor je staan? Een paard is heel gevoelig, zelfs op grote afstand voelt een paard jouw energie. Bij Paard En Bewust Zijn leer je hoe jij rekening kunt houden met dit belangrijke aspect.

 • Herkennen en beïnvloeden van de toplijn van je paard

  Een paard wat gespannen is doet het hoofd omhoog en drukt de rug weg. Een weg gedrukte, dus holle rug zorgt ervoor dat het paard adrenaline aanmaakt. Het lijf staat dan klaar om te vluchten of te vechten. Maar ook een paard dat te diep loopt, dus achter de loodlijn, voelt zich niet prettig in het hoofd en lijf. Je leert in onze lessen hoe je het paard door jouw hulpen weer kunt laten ontspannen.

 • Herkennen en beïnvloeden van de buiging en stelling van je paard

  Met paarden kunnen problemen ontstaan omdat wij ons niet bewust zijn naar welke zijde het paard gebogen is. Mensen realiseren zich meestal niet dat een paard met het lijf altijd uitdrukt hoe het zich van binnen voelt. En met de buiging geeft een paard zijn/haar positie in de rangorde weer. Paarden letten op de buiging die een ander paard (of jij!) aanneemt en reageren hierop. Bij Paard En Bewust Zijn leer jij bewust te worden als jij dubbele boodschappen uitzend. Je leert signalen geven aan het paard die overeen komen met datgene wat jij eigenlijk van het paard wilt.

 • Inzetten van verschillende soorten energie

  Een paard in de kudde reageert al van afstand op kuddegenoten. Paarden zijn gevoelig voor de energie die de ander uitstraalt. In onze lessen leer jij omgaan met de energie van jezelf en die van het paard. Niet zweverig, maar op een hele praktische manier. Je ontwikkelt al je kwaliteiten, en leert je neutrale, duwende, vragende of blokkende energie op het juiste moment in te zetten.

 • Bewust worden van lijnen en grenzen

  Alle paarden hebben bewustzijn van de (onzichtbare) lijnen en grenzen die een belangrijk onderdeel vormen van de rangorde bepaling in de kudde. Omdat deze kennis bij veel trainingsmethoden ontbreekt, gaan mensen hier vaak aan voorbij. Geven wij onze grens wel duidelijk aan? Gaat het paard over onze grens of gaan wij over de grens van het paard? Onduidelijkheden zijn voor het paard een belangrijke reden tot het vormen van stress.

  Bewust worden van de antwoorden van je paard

  Niets is zonder reden, het optrekken van een lip, een zwiepje met de staart, een beweging van een oor, het naar binnen brengen van de schouder, niet vierkant stilstaan enz. heeft een betekenis. Het paard drukt met het lichaam uit wat het van binnen voelt. Lichaamstaal= communicatie. Een paard kan alleen al met de staart minimaal zes verschillende signalen afgeven! Je leert tijdens onze lessen oog krijgen voor elk signaal. Zodat jij de kleinste spierspanning of verandering direct signaleert, begrijpt wat het paard hiermee wil zeggen en adequaat kunt handelen.

  Een duidelijke rolverdeling is noodzaak

  Mensen willen vaak een vriendschapsrelatie met het paard. Het paard kan pas een vriendschapsrelatie aangaan, als de rolverdeling duidelijk is. Zonder bewustzijn van de hierboven beschreven punten ontstaat vaak miscommunicatie. Tijdens onze lessen krijg je inzicht in je communicatie. Ervaar zelf het verschil. Als jij bewust bent en rekening houdt met de bovenstaande punten in je communicatie, volgt leiderschap automatisch. Er ontstaat vanuit deze kracht verbondenheid, je wordt één team met je paard. Het paard voelt zich prettig bij je en wil in jouw nabijheid zijn en samenwerken!

p10-1024x682pers2-1024x687tekst-1024x768schattig1-1024x684watsneeuw-1024x681pez-1024x686
bw_DSC21283 SAM_0019-1024x680 P10100802  SAM_0018a
Kijk, luister en voel De Irwin methode Paardentaal= lichaamstaal Training voor scholing
klik op de foto’s voor volgende pagina’s. Je kunt ook de onderbalk of de zoekmachine gebruiken.